Archiv autora: admin

Nový portál Knihovny.cz

Na internetu se objevil nový portál pro knihovny knihovny.cz, díky kterému je umožněn přístup ke všem českým a moravským knihovnám, a to jednoduše na jednom místě. O založení portálu se začalo diskutovat již v roce 2010 a v roce 2013 plně začala jeho realizace. V roce 2015 již byla k dispozici beta verze a po mnoha testech se portál 26. října 2016 rozjel v plné síle.

Portál nabízí mnoho výhod. Z jednoho vyhledávacího řádku je možné se dostat do katalogů všech zapojených knihoven. Je zde také možnost rezervací, půjčování a objednávání publikací. Je zajištěna možnost přístupu k různým knihovnám z jednoho účtu, naprostá bezpečnost uživatele a také se průběžně rozšiřuje nabídka přístupu k neknihovním e-zdrojům.

Portál však i nadále usiluje o zlepšení a doufá, že kromě již zapojených knihoven, jakými jsou například Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna nebo Moravská zemská knihovna, se k portálu již brzy připojí i další důležité instituce. Dále také budou v budoucnu usilovat o rozšíření portálu o centrální index, díky kterému budou uživatelé moci vyhledávat informace z odborných zdrojů z celého světa.

Pro uživatele je asi nejpřitažlivější jednoduchost takového portálu. Jak říká řešitelský tým projektu, portál uživatelům umožní sehnat dokumenty v tradiční či digitální formě kdykoli a odkudkoli.

Konference K21

Již pojedenácté ve své historii se na půdě Slezské univerzity v Opavě sešli profesní knihovníci, aby se vzájemně obohatili o nové trendy a výhledy ve svém oboru. Nosným tématem letošní konference KNIHA VE 21. STOLETÍ se stalo „Redefinování role knihoven ve 21. století.“ Již toto spojení naznačuje, že se diskutovalo především o nových rolích knihoven, ať už komunitních, odborných, či třeba univerzitních, resp. o možnostech, které pro ně nabízí moderní elektronické technologie, i o postavení knihoven samotných a jejich vnímání současnou společností.

Continue reading

Interní pokyn k rozsahu závěrečných prací podávaných v bohemistických oborech

V souladu s platnými akreditacemi studijních oborů je předepsán minimální rozsah závěrečných prací, podávaných k obhajobě na Ústavu bohemistiky a knihovnictví, takto:

  • u bakalářských prací podávaných v oborech Česká literatura a Český jazyk: minimálně 72 tis. znaků včetně mezer (40 normostran),
  • u diplomových prací podávaných v oboru Učitelství českého jazyka a literatury: minimálně 108 tis. znaků včetně mezer (60 normostran).

Do tohoto rozsahu se nepočítají přílohy, povinné anotace, vevázané zadání práce apod.

Práce nesplňující minimální rozsah mohou být bez dalšího hodnoceny jako nevyhovující.

V Opavě 13. října 2015,

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.

vedoucí ÚBK

Source: FPF

© 2020 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑