Historie portálu

Rádi bychom vás v tomto ohlédnutí informovali o našem „malém“ projektu, který stejně jako ty ostatní vznikl v rámci výjezdových seminářů předmětu Projektový inkubátor. Tento portál studentů Knihovnictví ve své podstatě navazuje na předchozí projekty podobného typu, které vyšly z hlav studentů studijního oboru Knihovnictví na ÚBK.

Komplexní řešení komunikačního webu ÚBK

Začalo to už někdy před devíti lety, kdy v zimním semestru roku 2008 tým ve složení Michaela Šachová, Lucie Koníčková, Monika Petřeková, Hana Nováková a Barbora Bilavčíková vytvořil koncept Informačního a komunikačního webu na dvou oddělených platformách. Projekt tehdy nesl název „Komplexní řešení komunikačního webu Ústavu bohemistiky a knihovnictví“.

Funkce informačního webu v podstatě zůstala dodnes neměnná. Měl za úkol informovat nejen studenty knihovnictví, ale i pedagogy a širší akademickou obec o našich aktivitách, které tehdy vznikaly na výjezdových seminářích a setkáních komunity v průběhu semestru. Nechyběly ani rubriky pro Předměty a Studijní materiály. Web tehdy rovněž běžel v redakčním systému WordPress na adrese http://knihovnik.zaridi.to. K němu bylo přidružen Komunikační web, jakožto komunikační médium zejména pro komunikaci studentů s pedagogy. Byl vytvořen na adrese http://uzel.czweb.org, tj. platformě pro web zdarma. Nutno podotknout, že byl mezi studenty velice populární a měl větší využívanost, než univerzitní stránky. Postupem času byl informační web nahrazen stránkami s univerzitní doménou https://knihovnik.fpf.slu.cz, kterou využíváme i dnes.

   

Studentský Portál beta

V zimním semestru roku 2009 vznikl Studentský Portál beta na adrese http://portal.fpf.slu.cz, který měl svým obsahem zároveň usnadnit studentům nástup do prvního ročníku. Tento web byl postaven na redakčním systému Joomla! za účelem sjednocení dosud vzniklých platforem a na jeho správě se podílelo 12 osob. K nim přibyly i nové funkce, např. Hot-Spot (elektronický studijní poradce), Wiki, Úschovna či Projekt management. Díky spolupráci s pracovníky Centra informačních technologií SU byla rovněž zajištěna bezpečnost vkládaných osobních údajů. Cílem portálu bylo vytvořit plnohodnotný systém pro podporu bakalářského a magisterského studia ISK, ke kterému měly přispět i nápovědy a podpory pro ostatní studenty.

   

Projekt Knihovník

Projekt Portál beta byl loni nahrazen stránkami, na které se právě díváte. O jeho vznik se zasadili zejména Ing. Ondřej Honka z CVT Slezské univerzity, který se de facto stal hlavním tvůrcem a tím i administrátorem těchto stránek. Dalšími členy týmu byli studenti Alena Glauderová, Michaela Mrázová a Magda a Petr Janulíkovi, kteří vytvořili první podobu tohoto portálu a naplnili ho obsahem. Za uplynulý rok se toho mnohé změnilo. Portál již neplní výhradně informační službu naší komunitě, ale měl by svou funkcí nahradit stránky Oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU v Opavě, které doposud našemu oboru po několik let chyběly. Cílovou skupinou se tak pro nás stali nejen všichni současní, ale i potenciální studenti oboru a rovněž i všichni zájemci z řad odborné veřejnosti o Knihovnictví na ÚBK. Veškeré cíle, které jsme si před lety dávali a prakticky i služby, které by měl projekt Knihovník přinést, jsou de facto stále stejné. Budeme se snažit navázat na předchozí projekty, které jsou nám v tomto ohledu velikou inspirací.

Vytvořit stránky, které by měly pro budoucí studenty informační hodnotu je (co si budeme povídat) během na dlouhou trať. V prvé řadě bylo nutné provést celkovou revizi obsahu stránek a sjednotit jejich formát. Spolu s kolegou Richardem Budským jsme dodali webu potřebné technické náležitosti. Díky tomu již na tomto webu naleznete informace o tom, kdo jaký příspěvek vytvořil, aktualizoval, kontakty na pověřené osoby, resp. mapu stránek pro snadnější orientaci.

Co bude dál

Byla vytvořena nová rubrika Uchazeč, která obsahuje výpovědi o zkušenostech studentů, ale i absolventů se studiem oboru Knihovnictví. Rubriku plánujeme v nejbližší době rozšířit o informace pro potenciální studenty. Dozví se, jaké vzdělání u nás mohou získat, ale i o přidané hodnotě, která se jim v dalším životě může hodit. Aby byly stránky co nejvíce vidět, pozorní čtenáři již jistě zaznamenali, že jsme absolvovali na zimním výjezdovém semináři školení na téma SEO, podle kterého se budeme v nejbližší době snažit nastavit stránky tak, aby byly v rámci povrchového webu snáze dohledatelné vyhledávacími nástroji.

Informační hodnotu pro studenty má zejména rubrika Předměty. Jednotlivé předměty jsou již nyní doplněny o Knihovníkův tip, ve kterém sami studenti píší své reakce na daný předmět. Postupem času si dáváme za úkol sepsat i jejich obsahovou náplň tzv. uživatelsky přívětivěji.

Neméně zajímavým obsahem jsme naplnili rubriku Odkazy. Změnili jsme design příspěvků na stránce a doplnili je odkazy na sociální média. Nejednoho návštěvníka mohou svou podobou inspirovat.

Aktuální obsah na webu by měl být samozřejmostí. Děkujeme vám, že nás čtete. Budeme se snažit vám poskytovat ty nejužitečnější a nejčerstvější informace z naší akademické půdy i nadále.