Vítejte na Opavském knihovníkovi!

Webu pro všechny, kteří u nás už studují, nebo se k nám teprve chtějí přidat…

Hyde Park speciál: Online výuka v době pandemie a co jsme se naučili pro budoucnost

Koná se 17. května 2023 od 16.00 do 18.30 hybridně, online v MS Teams a prezenčně v budově Masarykova tř. (místnost bude označena na nástěnce vedle vrátnice). Hosté z Univerzity Karlovy představí Centrum pro podporu e-learningu při ústřední knihovně UK a jeho klíčové aktivity. Neformální panelová diskuze na téma online a hybridní výuky se zaměří na to, jak se tento způsob vzdělávání…

Pokračování…

Výběrové řízení Erasmus+ na rok 2023/24 prodlouženo do 31/3

Přemýšlíte nad studiem v zahraničí? Vyberte si zahraniční univerzitu, vyplňte přihlášku a vydejte se do světa s finanční podporou z programu Erasmus+. Všechny informace o tom, jak se přihlásit, najdete zde. Výběrové řízení proběhne na základě odevzdaných podkladů.  Bližší informace o zahraničních univerzitách a dalších náležitostech vám poskytne zahraniční oddělení.  Na ÚBK si můžete vybírat především z následujících možností: Nicolaus Copernicus UniversityUniwersytet ŁódzkiUniversity of…

Pokračování…

Mezinárodní workshop K21: v mezičase nabíráme dech!

Další ročník konference Kniha ve 21. století se bude konat v roce 2024. V loňském roce jsme vám nabídli virtuální rozcvičku, zkrácenou online podobu konference. Letos jsme pro vás v tradičním únorovém termínu připravili mezinárodní workshop s odborníky ze Slovenska a Polska, který obsáhne různá témata z našeho oboru. Doc. Pavol Rankov bude mluvit o vědecké komunikaci. Jde o disciplínu se stoupajícím významem, jejímž úkolem je přenos, sdělování,…

Pokračování…