Trendy v knihovnictví

Jednotlivé trendy zpracovali studenti 1. ročníku knihovnictví v rámci předmětu Úvod do studia knihovnictví a perspektivy oboru jako seminární práci (2021/22).
Vyučující: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.


ALA je nositelem trendů v oboru knihovnictví v USA a na světě. Cílem aktivity bylo seznámit se s trendy, se kterými se v nejbližším desetiletí v praxi setká i naše nová
generace knihovníků.