Mezinárodní workshop K21: v mezičase nabíráme dech!

Další ročník konference Kniha ve 21. století se bude konat v roce 2024. V loňském roce jsme vám nabídli virtuální rozcvičku, zkrácenou online podobu konference. Letos jsme pro vás v tradičním únorovém termínu připravili mezinárodní workshop s odborníky ze Slovenska a Polska, který obsáhne různá témata z našeho oboru.

Doc. Pavol Rankov bude mluvit o vědecké komunikaci. Jde o disciplínu se stoupajícím významem, jejímž úkolem je přenos, sdělování, výměna vědeckých informací, což zahrnuje také popularizaci vědy a vědeckých výsledků.

Oblastí vědeckého zájmu dr. Ludmily Hrdinákové je dětské čtenářství a psychologie čtení. Bude mluvit o potřebě dítěte bádat, tvořit, představovat si. Navíc se věnuje také věnuje rozdílu ve vnímání tištěného textu a obrázku v knize v porovnání s vnímáním pohádek skrze digitální média.

Profesor Grzegorz Nieć je známý polský knihovědec, polonista s vřelým vztahem k České republice. Zabývá se také polským knižním trhem. Ve svém příspěvku se zaměří na česko-polské vztahy v literatuře, co máme společné a v čem jsou naše literární světy odlišné. 

Workshopu, který se koná 15. 2. od 13:00, bude možné se letos zúčastnit osobně, v prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (učebna 123/1 v přízemí), ale také ji budeme přenášet prostřednictvím MS Teams. Užijte si s námi workshop v rámci K21 tentokrát v hybridním formátu.

LINK PRO ONLINE PŘIPOJENÍhttps://bit.ly/mezinarodniworkshopK21