Hyde Park speciál: Online výuka v době pandemie a co jsme se naučili pro budoucnost

Koná se 17. května 2023 od 16.00 do 18.30 hybridně, online v MS Teams a prezenčně v budově Masarykova tř. (místnost bude označena na nástěnce vedle vrátnice).

Hosté z Univerzity Karlovy představí Centrum pro podporu e-learningu při ústřední knihovně UK a jeho klíčové aktivity. Neformální panelová diskuze na téma online a hybridní výuky se zaměří na to, jak se tento způsob vzdělávání během času mění a jaké výzvy nám přináší. Dotkne se také nových výzev v souvislosti s prudkým rozvojem umělé inteligence.

hosté:
Mgr. Alexandra Polášková – administrátorka Moodle a vedoucí centra
Mgr. Hana Ovesleová, PhD. – uživatelská podpora Moodle, Teams, Turnitin a metodika elearningu
Mgr. Dean Posavec-Malok – uživatelská podpora Moodle, Teams, eKnihy
Tomáš Nikl – uživatelská podpora Streamserver CUNI, AV technik

LINK pro připojení