Hyde park informačních profesionálů se bude v zimním semestru 2023 konat v listopadu a prosinci

Hyde Park informačních profesionálů, série přednášek pro studenty oboru knihovnictví na Slezské univerzitě, odbornou veřejnost i další zájemce, se bude konat opět v listopadu a prosinci 2023. 

První a třetí setkání se odehrají už tradičně ONLINE formou a jsou otevřená všem zájemcům. Druhé setkání bude tentokrát prezenční a otevřené do naplnění kapacity po registraci. 

Online setkání 1/11/2023 od 16:30 na téma WEBARCHIV NK ČR

Webarchiv Národní knihovny ČR přes dvacet let zachycuje český web. Sbírá, dlouhodobě uchovává a zajišťuje přístup k bohemikálním zdrojům dostupným v rychle se proměňujícím prostředí internetu. Dozvíte se více o jeho vzniku, akviziční strategii, legislativním rámci, technických aspektech archivace, o vědecké a výzkumné činnosti i zkušenostech s mezinárodní komunitou webových archivářů. Řeč bude o úskalích a výzvách, k nimž patří sklízení dynamického obsahu a sociálních médií i využití postupů strojového učení pro práci s archivními daty.

Hosté: Marie Haškovcová, Markéta Hrdličková a Luboš Svoboda (LINK pro připojení)

Prezenční setkání 30/11/2023 na téma Řízení priorit a organizace času

Akce je tentokrát určena především pro studenty vyšších ročníků, kteří se chystají na svou absolventskou práci. Téma celodenního HP, který se bude konat od 9 do 16 h (s hodinovou pauzou na oběd) v místnosti 123, je řízení priorit a organizace času. Je zajištěno občerstvení a drobné dárky. Na akci je třeba se registrovat. 

Po registraci vyčkejte na potvrzení účasti, místo je garantováno pro prvních dvacet přihlášených. Budeme se na vás těšit! 

lektorka: Petra Crhák

místnost 123 (SU / Masarykova třída) / 9 až 12 h I. blok, 13 až 16 h II. blok

Online setkání 13/12 od 16:30 na téma DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Národní knihovna České republiky je do procesu digitalizace zapojená více než 30 let, přes deset let se věnuje digitalizaci masově. Celý proces zahrnuje nejen fyzickou přípravu svazků, skenování, tvorbu metadat a vytváření jednotných standardů pro digitalizaci, ale rovněž dlouhodobé uchování a správu digitálních dat včetně jejich zpřístupnění v Národní digitální knihovně. V této přednášce se dozvíte více nejen o strategii digitalizace novodobých fondů NK ČR, ale především o tom, co všechno obsahuje Národní digitální knihovna a co obnáší práce digitálního kurátora, jaké jsou jeho příležitosti při správě digitálních dokumentů a jaké má limity v podobě autorského zákona.

Hosté: Jana Hrzinová a Michaela Bežová