Aktuality

Pozvánka na konferenci PROFESE KNIHOVNÍK

Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“ je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Konference si dává za cíl přinést knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, etický kodex knihovníka, vzdělávací instituce, profesní organizace aj. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka navíc…

PokračováníPozvánka na konferenci PROFESE KNIHOVNÍK

Knihovník Grand opening párty

U příležitosti zveřejnění nového webu Oddělení knihovnictví „knihovník.fpf.slu.cz“ se ve středu 20. 4. 2016 uskutečnila První knihovnická párty. Mezi pozvanými hosty byli jak studenti prezenčního a kombinovaného studia knihovnictví, tak i zástupci Ústavu bohemistiky a knihovnictví PhDr. Libuše Foberová, PhD., PhDr. Marie Šedá a Helena Brendlová.

PokračováníKnihovník Grand opening párty

Konference K21

Již pojedenácté ve své historii se na půdě Slezské univerzity v Opavě sešli profesní knihovníci, aby se vzájemně obohatili o nové trendy a výhledy ve svém oboru. Nosným tématem letošní konference KNIHA VE 21. STOLETÍ se stalo „Redefinování role knihoven ve 21. století.“ Již…

PokračováníKonference K21

Interní pokyn k rozsahu závěrečných prací podávaných v bohemistických oborech

V souladu s platnými akreditacemi studijních oborů je předepsán minimální rozsah závěrečných prací, podávaných k obhajobě na Ústavu bohemistiky a knihovnictví, takto: u bakalářských prací podávaných v oborech Česká literatura a Český jazyk: minimálně 72 tis. znaků včetně mezer (40 normostran), u diplomových prací podávaných v oboru…

PokračováníInterní pokyn k rozsahu závěrečných prací podávaných v bohemistických oborech