Aktuality

Interní pokyn k rozsahu závěrečných prací podávaných v bohemistických oborech

V souladu s platnými akreditacemi studijních oborů je předepsán minimální rozsah závěrečných prací, podávaných k obhajobě na Ústavu bohemistiky a knihovnictví, takto: u bakalářských prací podávaných v oborech Česká literatura a Český jazyk: minimálně 72 tis. znaků včetně mezer (40 normostran), u diplomových prací podávaných v oboru…

PokračováníInterní pokyn k rozsahu závěrečných prací podávaných v bohemistických oborech