Rubrika Aktuality

Pozvánka na konferenci PROFESE KNIHOVNÍK

Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“ je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Konference si dává za cíl přinést knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, etický kodex knihovníka, vzdělávací instituce, profesní organizace aj. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka navíc…

Knihovník Grand opening párty

U příležitosti zveřejnění nového webu Oddělení knihovnictví „knihovník.fpf.slu.cz“ se ve středu 20. 4. 2016 uskutečnila První knihovnická párty. Mezi pozvanými hosty byli jak studenti prezenčního a kombinovaného studia knihovnictví, tak i zástupci Ústavu bohemistiky a knihovnictví PhDr. Libuše Foberová, PhD., PhDr. Marie Šedá a Helena Brendlová.

Hyde Park informačních profesionálů

Zapište si nový předmět na FPF „Hyde Park informačních profesionálů“ Co je cílem tohoto předmětu?  Hlavním cílem předmětu je nabídnout posluchačům studijního programu Informační studia a knihovnictví kontakt s odborníky z praxe. Hyde Park informačních profesionálů je koncipován jako série moderovaných přednášek se…

Konference K21

Již pojedenácté ve své historii se na půdě Slezské univerzity v Opavě sešli profesní knihovníci, aby se vzájemně obohatili o nové trendy a výhledy ve svém oboru. Nosným tématem letošní konference KNIHA VE 21. STOLETÍ se stalo „Redefinování role knihoven ve 21. století.“ Již…