Hyde Park informačních profesionálů v letním semestru 2024

Hyde Park informačních profesionálů se v letním semestru 2024 bude konat formou tří online setkání. Termín posledního setkání je stanoven na 15. května 2024 od 16.30 h (online), na téma 8 lásek Karla Čapka.

Úvodní setkání proběhlo 27. března 2024 na téma Informační hygiena a první zkušenosti s výukou nového předmětu na Slezské univerzitě v Opavě, druhé setkání 17. dubna 2024 se týkalo informačních systémů pro knihovny v podání firmy KP-sys. Třetí a závěrečné setkání se bude konat 15. května 2024 tradičně od 16:30 online, tentokrát v literárním duchu.


Hyde Park informačních profesionálů 15/5/2024 od 16.30 h: 8 lásek Karla Čapka

Hostem třetího Hyde Parku informačních profesionálů v letním semestru 2024 bude Hasan Zahirović z ÚBK FPF SU, mimo jiné odborník na život a dílo Karla Čapka. Věděli jste, že v životě slavného spisovatele existovalo několik lásek? Že žil na ostří nože, zároveň měl dva vztahy a nemohl se rozhodnout, který si vybrat? Víte, že skoro každá z jeho lásek se stala předobrazem postavy v jeho díle? Kdo byla jeho Princezna z Krakatitu, Helena ze stejnojmenné povídky a další zajímavé ženské hrdinky? „Pořád tak mimoděk čekám, že babička za mnou zašoulá bačkorami a řekne: Tak, komupak to píšeš, Karlíčku? A pak řekne: Svýmu ďoučeti, viď? A dá mi – jako obyčejně – dobrou radu: Jen si ji tuze neber do hlavy, blázinku, a nezamiluj se do ní; pak by ses trápil, a na to seš mladej – –. Blázinku Karle! Blázinku Karle!“ /Karel Čapek, 1905/

host: Hasan Zahirović, moderuje: Marek Timko, Michaela Dombrovská

termín: středa 15/5/2024 v 16.30 h online v MS Teams (ID: 373 565 220 273/passcode: AWNRBz)

Hyde Park informačních profesionálů 17/4/2024 od 17 h: Knihovní systém v proměnách času

Hostem druhého Hyde Parku informačních profesionálů byl Ing. Petr Štefan, ředitel firmy KP-sys. Pohovořil nejen obecně o informačních systémech pro knihovny, ale také tom, jak se jeho společnost dostala je knihovnictví, jak postupně vyvíjela své systémy a co vše se musela naučit. Navíc vysvětlil, jak bylo třeba reagovat během pandemie, co nového to přineslo a jaké novinky se chystají právě nyní. Představil mimo jiné o projektu Everbis, který umožňuje správu domácích, menších soukromých nebo třeba školních knihoven. 

termín: středa 17/4/2024 v 17 h online v MS Teams (ID: 386 626 805 237/passcode: zXy9rT)

Upozornění: s ohledem na jednání valné hromany pražského SKIP budeme výjimečně začínat až v 17 h

Hyde park informačních profesionálů 27/3/2024 od 16:30 h: MOC INFORMACÍ aneb základy informační hygieny

Z výzkumů ohledně informačního chování studentek a studentů knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě během pandemie vyplynulo mimo jiné to, že vzrostl zájem o témata spojená s digitálním detoxem, informačním detoxem, digitálním well-being, informačním minimalismem či jednoduše uměním se odpojit od online světa. To jsou všechno zvláště v poslední době popularizované oblasti, které v rámci informační vědy spadají (už od osmdesátých let minulého století) pod pojem informační hygiena, kde jsou navíc propojeny s informačními návyky a informačním vzděláváním, a kterým se dostává nové pozornosti a aktualizovanému přístupu také v knihovnách a knihovnictví. Informační hygiena je od letošního roku také v nabídce předmětů oboru knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě.

host: Michaela Dombrovská, moderuje: Richard Papík

termín: středa 27/3/2024 v 16:30 online v Teams (meeting ID: 380 016 159 590 / passcode: m3kFyM)