Rektor upozorňuje studenty Slezské univerzity na to, že bylo přijato nové krizové opatření vlády ČR, které v období od 12. 10. do 20. 11. 2020 ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST STUDENTŮ NA VÝUCE. Toto opatření se týká také účastníků kurzů celoživotního vzdělávání/Univerzity třetího věku.

Výjimku z tohoto opatření mají pouze studenti na klinické praxi zdravotnických studijních programů, jejichž přítomnost je možná.

Pravidla pro realizaci výuky v rámci FPF naleznete v pokynu děkanky.