Přijměte pozvání na zítřejší akci s názvem: Studentská vědecká konference. Vyslechnete si referáty v rozsahu 10 až 15 minut od studentů všech oborů studovaných na Ústavu bohemistiky a knihovnictví.

Cílem této akce je především představit zajímavá témata, která zpracovávají studenti nejen ve svých závěrečných pracích. Návštěvníci se tedy seznámí s rozsáhlým okruhem témat, které může ÚBK nabídnout svým studentům ke zkoumání a zároveň mohou načerpat inspiraci pro svou budoucí závěrečnou práci.

Konference proběhne v úterý 10. 3. 2020 od 9:30 hodin v učebně M13 (ulice Masarykova 37).

Jste srdečně zváni!