V únoru 2020 oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU, společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, SKIPem 10 a dalšími, pořádali již 14. ročník konference Kniha ve 21. století.

Právě vyšel sborník z této konference, ve kterém najdete nejenom ty příspěvky, které byly předneseny naživo, ale zařadili jsme také ty, které z různých důvodů nezazněly, ale vhodně sborník doplňují.

Ve sborníku jsme ponechali tematické dělení konference: digitalizace-vzdělávání-architektura.

Věříme, že ve sborníku naleznete plno inspirace a už nyní se těšíme na setkání na dalším ročníku konference, která se bude konat v termínu 15.–16. 2. 2022, opět na půdě Slezské univerzity v Opavě.

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na Slezské univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.)
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020