Zapište si nový předmět na FPF „Hyde Park informačních profesionálů“.

Co je cílem tohoto předmětu? Hyde Park plakátek

Hlavním cílem předmětu je nabídnout posluchačům studijního programu Informační studia a knihovnictví kontakt s odborníky z praxe. Hyde Park informačních profesionálů je koncipován jako série moderovaných přednášek se zvanými osobnostmi nejen z paměťových institucí, ale také z řad komerčních a státních organizací. Smyslem předmětu je nabídnout studentům náhled do tzv. informačních profesí a umožnit jim tak lépe porozumět aktuálním problémům v oblasti informačních studií a knihovnictví.

Za úspěšné absolvování získáte 4 kredity.  Podmínky zakončení naleznete zde.

Seznam hostů Hyde Parku informačních profesionálů a přehled termínů jednotlivých přednášek bude zveřejněn na těchto webových stránkách a Facebooku.

Kódy předmětu: KNC02, K0009, KMK09.

 

Výsledků bylo dosaženo s podporou grantu SGS/7/2016 – Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů.