Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě vás srdečně zve na úvodní setkání studentů a pedagogů oddělení knihovnictví v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě – ve studovně časopisů v sobotu 20. 10. 2018 (11:00 hod. – 15:00 hod.)

Program:

  • Úvodní slovo: vedoucí oddělení knihovnictví doc. PhDr. Richard Papík,
    Ph.D. a ředitelka knihovny PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
  • Umění učit se a informační zázemí – doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
  • Diskuse
  • Exkurze Moravskoslezské vědecké knihovny
  • Návštěva magického prostředí Dolní oblast Vítkovice

Prosím, potvrďte svou účast na e-mailu: foberova@svkos.cz, a zda počítáte s návštěvou Dolní oblasti Vítkovice.