Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“ je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Konference si dává za cíl přinést knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, etický kodex knihovníka, vzdělávací instituce, profesní organizace aj. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka navíc představí své pohledy na knihovnickou profesi v blízké budoucnosti.

Seminář se koná ve čtvrtek, dne 9. června 2016.

Se svými příspěvky mimo jiné vystoupí i vedoucí Oddělení knihovnictví FPF SU Dr. Foberová nebo doc. Papík, který na našem ústavu rovněž působí.

Informace o konferenci, program, organizační pokyny i registrace na: http://konference.rkka.cz/.