Stránka 2 z 20

Historicky první Adaptační kurz je úspěšně za námi

Drazí a milí čtenáři,

již jsme vás na našem webu informovali o konání v pořadí již třetího Pasování prváků. Nyní bychom vám chtěli tímto způsobem ještě poreferovat o dalším projektu, který byl pro nás i naši cílovou skupinu, tj. čerstvě pasované studenty prvních ročníků bakalářských či magisterských studijních programů oboru Knihovnictví, historicky prvním počinem svého druhu.

Myšlenka pořádat pro studenty Knihovnictví Adaptační kurz se však zrodila již před šesti lety. Bohužel tehdy všechno ztroskotalo na nedostatku zkušeností realizátorů s podobnými projekty. Během té doby se změnilo mnohé. Máme za sebou již organizaci mnoha výjezdů do terénu v rámci předmětu Projektový inkubátor (dříve Terénní projekt), naši studenti z vyšších ročníků troufám si říci velice zdárně a úspěšně vedou své vlastní projekty v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu a v neposlední řadě známe i mnoho příkladů z dlouholeté úspěšné praxe našich kolegů z Brna (KISK).

Takto vznikl Adaptační kurz, který se konal od čtvrtka 28. 9. do neděle 1. 10. 2017 ve srubu KČT na Ostravici.

Hlavním cílem kurzu bylo pomoci našim novým studentům se začleněním do akademického prostředí a předat jim informace o našich projektech, které nabízejí příležitost realizovat své nadání v aktivitách na podporu Oddělení knihovnictví. Z činnosti členů naší komunity mnohdy vyplyne i téma závěrečné práce, potažmo je získané dovednosti a kontakty nasměrují i na profesní dráhu.

K samotné akci

Continue reading

Vyhlášení třetího ročníku Knihovnické K2

Dne 12. října 2017 proběhlo vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Knihovnická K2 zaměřené na podporu knihoven a knihovníků v Moravskoslezském kraji. Letos poprvé se tato prestižní událost uskutečnila v prostorách ostravské Galerie výtvarného umění. Zástupci 13 nominovaných knihoven z regionu severní Moravy se sešli s představiteli Moravskoslezského kraje a Moravskoslezské vědecké knihovny, kteří soutěž organizují.

Úvodního slova se ujali PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka pořádající MSVK, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana MSK a Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel hostitelské GVUO. Program, kterým provázela Lucie Bielaková, byl obohacen o hudební vystoupení studentek Janáčkovy konzervatoře, jež divákům zahrály na akordeon a kytaru. Odborná komise to rozhodně neměla jednoduché, ale hlavní cenu 50.000,- Kč si nakonec odnesla Městská knihovna Český Těšín. Čestné diplomy obdržely Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké Knihovny města Ostravy a Místní knihovna v Raškovicích.

Po skončení oficiální části programu bylo pro hosty připraveno občerstvení včetně výborné kávy a komentovaná prohlídka aktuální výstavy s názvem Vlastislav Hofman. Uznání si zaslouží nejen tři vítězné knihovny, nýbrž též ostatních 10 nominovaných institucí, které obdržely drobné dary. Speciální poděkování náleží Ing. Karin Veselé, vedoucí Odboru kultury a památkové péče MSK a rovněž PhDr. Marii Šedé, vedoucí Centra vzdělávání a regionálních služeb MSVK a hlavní koordinátorce projektu.

Slavnostní pasování prváků

Dne 27. 9. 2017 se v restauraci u Tiskárny uskutečnila akce „Pasování prváků“, kterou letos pro své nové kolegy zorganizovali studenti 2. ročníku prezenčního bakalářského studia. Pasování mělo za cíl prváky nejen seznámit s vyučujícími a se studenty z vyšších ročníků, ale především je zábavnou formou přivítat na naší univerzitě a přijmout je do studentské komunity. Stali se tak z nich řádní studenti našeho oboru.

Přejeme jim spoustu úspěchů!

 

Fotografie z akce naleznete v naší facebookové galerii.

 

 

« Starší příspěvky Novější příspěvky »

© 2017 knihovník

Theme by Anders NorenNahoru ↑