Page 2 of 56

Umelá inteligencia číta českú fraktúru

Cesta k poznávaniu českého písomného dedičstva

Unikátny výsledok úsilia Oddelenia knihovníctva – Ústavu bohemistiky a knihovníctva! Šanca pre študentov!

Výsledok sa týka aplikácie umelej inteligencie na automatickú transkripciu českej fraktúry (tzv. švabachu). Fraktúra je typ tlačeného písma, ktoré sa vo veľkej miere používalo od 15. storočia aj českých v knihách, novinách a časopisoch v novoveku a neskôr, prakticky až do 40. rokov 20. storočia.

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. z Filozoficko-přírodovědecké fakulty (Ústav bohemistiky a knihovnictví, Oddelení knihovnictví) v Opavě v rámci vzdelávania v predmete „digitalizácia“ v zimnom semestri 2021 zapojil do svojej unikátnej práce na automatickej transkripcii češtiny i študentku Luciu Valjetovú. Na transkripciu bola použitá softvérová platforma Transkribus, ktorá je výsledkom projektu medzinárodného európskeho základného výskumu READ vedeného prof. Günterom Mühlbergerom z univerzity v Insbrucku (Read projekt a získal finančné prostriedky z programu Európskej únie Horizont 2020 Výskum a inovácie na základe dohody o grante č. 674943).

Platforma Transkribus je svetovým lídrom v oblasti optického rozlišovania písma (OCR) a je primárne zameraná na transkripciu historických rukopisov.

V danom prípade však profesor Dušan Katuščák so študentkou Luciou Valjentovou uplatnili nástroje umelej inteligencie nástroja Transkribus na prípravu prvej mimoriadne úspešnej transkripcie českého tlačeného textu – fraktúry – historických Moravských novín z Archívu Ústavu českej literatúry ČAV z roku 1848, 1849.

Prof. Dušan Katuščák pripravil model transkripcie českej fraktúry. V cvičnom súbore dosiahol chybovosť CER 0,39%. (Character Error Rates). Pre praktické využitie tohto modelu je však rozhodujúca hodnota 0,44% dosiahnutá na validačnom súbore (CER on Validation Set).

Českú fraktúru v historických tlačiach sme odteraz schopní transkribovať s presnosťou 99,56%! Chybovosť je 0,44%. Výsledky transkripcie sú po prihlásení dostupné v platforme Transkribus Lite (Transkribus) v zbierke FRAKTURA_CZ(114429, Owner) a čoskoro bude dostupná aj na internete.

Rozvrhy pro kombinované studium v zimním semestru

Pozor, došlo k drobné změně v rozvrhu u 3. ročníku (přesun předmětů v rámci výukových dnů).
V případě dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailu michaela.mrazova@slu.cz

První pomoc pro studenty

« Older posts Newer posts »

© 2021 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑