Page 2 of 29

Zemřela PhDr. Halina Molinová

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás dne 12. listopadu 2018 opustila paní doktorka Halina Molinová, bývalá dlouholetá ředitelka Regionální knihovny Karviná.

Je nám ctí, že svou pedagogickou dráhu spojila právě s naší univerzitou a oborem Knihovnictví, kde v navazujícím magisterském studijním programu vyučovala povinně volitelný předmět Hudební knihovny.

Jako její bývalý student si ji pamatuji jako vždy usměvavou a pozitivně naladěnou osobnost, na kterou se nezapomíná.

Čest její památce!

Druhý ročník Festivalu ostravských knihoven

V úterý 2. října 2018 se uskutečnil druhý ročník Festivalu ostravských knihoven. Do něj se letos zapojilo celkem osm institucí, šest z nich opakovaně: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Knihovna a studovna Ekonomické fakulty VŠB-TUO, Knihovna města Ostravy, Knihovna Ostravského muzea a Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě. Oproti loňskému roku se letos poprvé zúčastnily také Knihovna Archivu města Ostravy a Knihovna Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě.

Knihovny nabídly bohatý program, např. prohlídku běžně nepřístupných prostor, exkurzi do knihařské a konzervační dílny, kaligrafický workshop nebo přednášku o archeologickém výzkumu. Každý návštěvník obdržel pohlednici, na kterou mohl v participujících institucích sbírat speciální razítka. Pohlednici s minimálně šesti razítky je možné vyměnit za věcnou cenu, např. bezplatnou registraci do vybrané knihovny, zajímavou knihu či knižní amnestii.

Instituce se mezi sebou nesnaží soupeřit, každá knihovna je totiž koncipována pro jinou skupinu obyvatel. Zatímco loňský ročník byl považován za pilotní, ten letošní dokázal svůj potenciál naplnit beze zbytku. Pro rok 2019 si lze přát snad jen lepší počasí.

Ředitelství webu Knihovník tímto děkuje Ing. Marcele Stehlíkové, PR manažerce Moravskoslezské vědecké knihovny a vrchní organizátorce festivalu, a rovněž všem zúčastněným pracovníkům včetně tří milých studentek knihovnictví: Zuzaně Benešové, Ivě Dvořáčkové a Tereze Kuchařové.

Pozvánka na úvodní setkání v MSVK

Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě vás srdečně zve na úvodní setkání studentů a pedagogů oddělení knihovnictví v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě – ve studovně časopisů v sobotu 20. 10. 2018 (11:00 hod. – 15:00 hod.)

Program:

  • Úvodní slovo: vedoucí oddělení knihovnictví doc. PhDr. Richard Papík,
    Ph.D. a ředitelka knihovny PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
  • Umění učit se a informační zázemí – doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
  • Diskuse
  • Exkurze Moravskoslezské vědecké knihovny
  • Návštěva magického prostředí Dolní oblast Vítkovice

Prosím, potvrďte svou účast na e-mailu: foberova@svkos.cz, a zda počítáte s návštěvou Dolní oblasti Vítkovice.

« Older posts Newer posts »

© 2019 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑