Pro přijímací řízení 2021/2022 je od přijímací zkoušky upuštěno.

Přihlášku lze podat na tyto obory:

  • Knihovnictví – bakalářský studijní program (prezenční studium)
  • Knihovnictví – bakalářský studijní program (kombinované studium)
  • Knihovnictví – navazující magisterské studium s výběrem specializace Informační studia nebo Veřejné knihovny komunitního typu (prezenční studium)
  • Knihovnictví – navazující magisterské studium s výběrem specializace Informační studia nebo Veřejné knihovny komunitního typu (kombinované studium)

Informace a přihlášky naleznete na adrese https://is.slu.cz/prihlaska/