Pro 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022 je od přijímací zkoušky upuštěno, to znamená, že letos přijímáme bez přihlášek.

Přihlášku lze podat na tyto obory:

  • Knihovnictví – bakalářský studijní program (prezenční studium)
  • Knihovnictví – bakalářský studijní program (kombinované studium)
  • Knihovnictví – navazující magisterské studium s výběrem specializace Informační studia nebo Veřejné knihovny komunitního typu (prezenční studium)
  • Knihovnictví – navazující magisterské studium s výběrem specializace Informační studia nebo Veřejné knihovny komunitního typu (kombinované studium)

Informace a přihlášky naleznete na adrese https://is.slu.cz/prihlaska/ 

2. 2. 2021 proběhne na Filozoficko-přírodověděcké fakultě online den otevřených dveří. Sledujte na Facebooku fakulty https://www.facebook.com/slufpf