Veřejná správa v ČR (letní semestr, kód: denní forma UBKKT020; kombinovaná forma UBKKM020)

Počet kreditů: 3

Seznámení posluchačů s historií, vývojem a současnou strukturou veřejné správy. Podrobněji budou popsány vztahy ústředních a místních orgánů veřejné správy i spolupráce mezi územní samosprávou a lokálními sdruženími, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty komunitní práce. Specifická pozornost bude věnována projektům EU.