Veřejná správa v ČR (letní semestr, kód: UBK/KT020; UBK/KM020)

Počet kreditů: 3

Seznámení posluchačů s historií, vývojem a současnou strukturou veřejné správy. Podrobněji budou popsány vztahy ústředních a místních orgánů veřejné správy i spolupráce mezi územní samosprávou a lokálními sdruženími, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty komunitní práce. Specifická pozornost bude věnována projektům EU.

Obsah předmětu:

  1. Teorie veřejné správy
  2. Historický vývoj veřejné správy
  3. Struktura veřejné správy v ČR 
  4. Územní samospráva v ČR 
  5. Vztah ústředních a místních orgánů veřejné správy
  6. Spolupráce s lokálními sdruženími, nadacemi, neziskovými organizacemi a jinými subjekty komunitní práce
  7. Projekty EU

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Vyučující během látky vypíchne důležité informace, které je dobré znát i u státní závěrečné zkoušky. Snadno si díky absolvování předmětu zařadíte, do jaké struktury veřejné správy řadíme knihovny, což se vám bude u státnic náramně hodit. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.