Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 (zimní semestr, kód: UBKVKKNP09)

Počet kreditů: 6

Základní analytické seznámení s problematikou rešeršních strategií v podpoře procesů vědy, výzkumu a inovací.

Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 (letní semestr, kód: UBKVKKNP23)

Počet kreditů: 6

Pokročilé analytické seznámení s problematikou rešeršních strategií v podpoře procesů vědy, výzkumu a inovací.