Rešeršní strategie v podpoře vědy a výzkumu 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT226; kombinovaná forma UBKKM226)

Počet kreditů: 4

Hlavním učebním cílem je poskytnout komplexní přehled o využití rešeršních metod (bibliografické rešerše, rešerše v plnotextových informačních systémech, faktografické rešerše, online bibliometrické/informetrické rešerše aj.) v podpoře vědy, výzkumu a vývoje, řízení inovací. Dílčím cílem je pak seznámit nejen s metodami informační podpory VaV, ale s metodami informační podpory managementu podnikového i managementu státních institucí či veřejného sektoru. Praktickým cílem je pak naučit studenty analyticky přistupovat ke zpracování rešerší a takto je připravit pro rešeršní činnosti v informační podpoře vědy a výzkumu, ale případně i ve firmách a jiných institucích neziskové nebo státní sféry. Cílem je i naučit způsobům hodnocení informací.

Rešeršní strategie v podpoře vědy a výzkumu 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKT227; kombinovaná forma UBKKM227)

Počet kreditů: 4

Práce s reálnými, demonstračními a tréninkovými verzemi databází různých systémů pro nácvik analýzy informačního (rešeršního) požadavku, zvládnutí principů dotazovacích jazyků a reálného zpracování rešeršního požadavku. Práce s vybranými informačními systémy prostřednictvím online komunikace v databázových centrech a agregačních systémech, např. OVID, Dialog Proquest Corporation, DATASTAR, GENIOS, STN International, Questel, LEXIS-NEXIS, ProQuest, EBSCO, Web of Knowledge/Web of Science aj. zdroje přístupné z http://bi.cuni.cz/, resp. http://pez.cuni.cz/). Rešeršní postupy pro VaV na internetu prostřednictvím vyhledávacích nástrojů (search engines). Rešerše ve vybraných bázích dat bibliografických, faktografických a plnotextových a v databázích typu rejstříků a adresářů. Rešeršní strategie pro vyhledávání v prostředí Web 2.0.