Regionální funkce knihoven 2 (letní semestr, kód: UBKVKKNP22)

Počet kreditů: 2

Knihovny v České republice mají za sebou velkou historii spolupráce. Nejnověji již od roku 2002 spolupracují v programu podpory Regionální funkce knihoven, který je uzákoněn v Knihovním zákonu č. 257/2001 Sb. K tomuto programu vydalo Ministerstvo kultury metodický pokyn, podle kterého je program řízen a naplňován.

Posluchači budou informováni o historickém kontextu vzniku regionálních funkcí, legislativních dokumentech a o jejich uplatňování napříč celou Českou republikou.

Posluchačům bude program podpory představen na příkladu konkrétních knihoven v Moravskoslezském kraji.