Pracovněprávní vztahy v knihovnách 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT032; kombinovaná forma UBKKM032)

Počet kreditů: 4

České pracovní právo prochází již několik let zásadní přestavbou. V jejím rámci byly v r. 2004 přijaty dvě novely Zákoníku práce a nový zákon o zaměstnanosti. Přednáška vychází z poslední novelizace Zákoníku práce, který byl uveden 7. 6. 2006 pod č. 262/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007. Důvodem novelizace je přizpůsobení českého pracovního práva právu EU. Posluchači budou informování také o uplatňování nového zákona o inspekci práce. Dále o novele zákona o zaměstnanosti č. 202/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. Posluchačům bude představeno pracovní právo v prostředí knihoven s přihlédnutím ke Katalogu prací. Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně – nutná domluva s vyučujícím ÚBK. Seminář se bude věnovat Mezinárodní organizaci práva (MOP), vztahům pracovního práva k jiným právním odvětvím, tvorbě vnitropodnikových právních norem v knihovně a inspekci práce, odborovým organizacím – legislativě a vlivu OO v knihovně na pracovněprávní vztahy.

Pracovněprávní vztahy v knihovnách 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKT033; kombinovaná forma UBKKM033)

Počet kreditů: 4

Pracovní právo je hybridní právní odvětví zahrnující prvky soukromého a veřejného práva. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví. Hlavními prameny pracovního práva v České republice jsou zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti. Cílem je aplikovat pracovní právo do prostředí veřejných knihoven.