Pedagogické a psychologické aspekty knihovnické profese (zimní semestr, kód: UBK/KT035; UBK/KM035)

Počet kreditů: 5

Cílem předmětu je představit studentům základy pedagogiky a psychologie a identifikovat způsoby jejich využití v profesi knihovníka. Současně je cílem zaměřit se na komunikační rozměr knihovnické profese, nabídnout možnost získání základů efektivního komunikování s různými typy uživatelů.

Obsah předmětu:

 1. Vznik, vývoj a předmět pedagogiky.
 2. Základy výchovy ve volném čase. Volný čas a životní styl. Charta výchovy pro volný čas. Výchova mimo vyučování, vymezení pojmu, funkce, požadavky na realizaci. 
 3. Knihovník jako pedagog volného času.
 4. Psychologie – pojmosloví, stručný přehled vývoje psychologického myšlení. 
 5. Poznávací procesy související s orientací v prostředí.
 6. Paměť jako základ duševního života. Psychologie myšlení a tvořivosti.
 7. Duševní výkonnost člověka – schopnosti, dovednosti, inteligence. 
 8. Citový život člověka. Biologický základ citů a jejich sociální formování. Typy citové aktivity člověka – temperament.
 9. Motivační zaměřenost chování. 
 10. Knihovník jako sociální psycholog.
 11. Úvod do mezilidské komunikace. Neverbální komunikace. Verbální komunikace. Aktivní naslouchání.
 12. Asertivita a produktivní přístupy u svízelných typů. 
 13. Knihovník jako úspěšný komunikant.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Další z těžších a poměrně teoreticky zaměřených předmětů. Rozhodně se nevyplatí podcenit přípravu na zkoušku. Předpokládají se znalosti z předchozích předmětů. Zkouška probíhá ústní formou a je třeba vypracovat i seminární práci na zadané téma.