Pedagogické a psychologické aspekty knihovnické profese (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT035; kombinovaná forma UBKKM035)

Počet kreditů: 5

Cílem předmětu je představit studentům základy pedagogiky a psychologie a identifikovat způsoby jejich využití v profesi knihovníka. Současně je cílem zaměřit se na komunikační rozměr knihovnické profese, nabídnout možnost získání základů efektivního komunikování s různými typy uživatelů.