Novější světová literatura (zimní semestr, kód: UBKKBP0006)

Počet kreditů: 3

Cílem přednášky je vymezit základní tendence ve světové literatuře resp. ve vybraných národních literaturách či oblastech (angloamerická, německá, ruská, francouzská, latinskoamerická) od doby romantismu až do kulturních projevů postmoderny, tedy v tzv. dlouhé moderně. V předmětu se sledují klíčové směry, ale i všeobecně kulturní tendence estetických, žánrových nebo diskurzivních praktik daných období či epoch.