Marketingové techniky (letní semestr, kód: UBK/KT018; UBK/KM018)

Počet kreditů: 4

Předmět navazuje na studijní předmět Manažerské techniky a seznamuje posluchače se základní terminologií marketingu, jeho zakotvením ve státní sféře, s teoretickými aspekty marketingové analýzy, plánování, realizace a kontroly. Výuka se postupně zaměří na marketingové pojetí služeb a cenu služeb, charakteristiku marketingových mixů, utváření logistických a distribučních kanálů služeb. Nezbytnými aspekty jsou dále výzkumy spotřebního chování, trhu a tržních segmentů, zásady budování silných značek a zavádění nových zejména elektronických a informačních služeb. Výuka obsáhne analýzy cyklů služeb a pozice služeb na trhu spotřebitelů i konkurence, metody vytváření loajality spotřebitelů služeb, včetně nejnovějších konceptů strategického, taktického, administrativního a transformačního marketingu. Důraz bude kladen na strategický marketing, tvorbu marketingových plánů atd.

Obsah předmětu:

  1. Implementace marketingu do stylu řízení knihovny
  2. Marketingová koncepce 
  3. Marketingové prostředí
  4. Marketingový výzkum 
  5. Marketingové techniky ve veřejných knihovnách
  6. Marketingová komunikace 
  7. Netradiční marketing a jeho využití ve veřejných knihovnách

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Propagace knihovny a jejich služeb je v dnešní době důležitá. Ne všechny formy marketingu jsou vhodné nebo efektivní. Zvládnutí předmětu není těžké a dozvíte se spoustu zajímavých informací.