Management kultury (letní semestr, kód: UBK/KT104; UBK/KM104)

Počet kreditů: 4

Studenti uměleckých a příbuzných oborů budou během praktických seminářů seznámeni s problematikou ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí. Budou se orientovat v problematice státní i soukromé podpory neziskových organizací, které se profilují jako kulturní. Studenti budou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifikami.

Obsah předmětu:

  1. Mapování kulturního a kreativního průmyslu
  2. Kulturní politika EU a ČR
  3. Manažerské kompetence a strategický management 
  4. Art marketing
  5. Marketingová komunikace 
  6. Globální trendy kulturního managementu
  7. Fundraising 
  8. Legislativní dokumenty

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Jak funguje management v oblasti kultury a kdo je vlastně manažerem v této oblasti? Zajímavé téma, pohodové přednášky, lehce zvládnutelná zkouška.