Management kultury (letní semestr, kód: denní forma UBKKT104; kombinovaná forma UBKKM104)

Počet kreditů: 4

Studenti uměleckých a příbuzných oborů budou během praktických seminářů seznámeni s problematikou ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí. Budou se orientovat v problematice státní i soukromé podpory neziskových organizací, které se profilují jako kulturní. Studenti budou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifikami.