Knihovnická praxe (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA225; kombinovaná forma UBKKB225)

Počet kreditů: 3

Cílem praxe je seznámit studenty s náplní jednotlivých knihovnických procesů, především s nabídkou knihovnických a informačních služeb a s automatizovaným knihovnickým systémem a všeobecným chodem knihovny. Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně – nutná domluva s vyučujícím ÚBK.

Obsahem a náplní odborné knihovnické praxe by mělo být seznámení se s chodem všech pracovišť instituce, v níž student praxi vykonává. Měl by vidět všechny procesy, které na těchto pracovištích probíhají, případně se do nich aktivně zapojit v míře, kterou mu instituce umožní, případně po něm bude vyžadovat.