Informační management 2 (letní semestr, kód: UBKVKKNP21)

Počet kreditů: 4

Studijní text se věnuje problematice budování informačních toků na všech úrovních řízení organizace, dále část pojednává o znalostním managementu a konceptu znalostní ekonomiky. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy řízení dat, informací a znalostí v organizaci, dále se současnými metodami budování databází a znalostních bází v organizacích s využitím automatizovaných informačních systémů. Pozornost je rovněž věnována znalostnímu managementu v institucích a teoretickému konceptu znalostní ekonomiky.