Fundraisingové techniky (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT036; kombinovaná forma UBKKM036)

Počet kreditů: 4

Fundraising (shromažďování zdrojů) přispívá k naplňování poslání organizace a rozhoduje o míře úspěchu. Jeho úspěšnost je základem pro rozšiřování a rozvoj organizace. Pestrost zdrojů přináší nezávislost na jednom zdroji/dárci. Patří sem benefiční akce, sbírky, direct mail, opakované a pravidelné dárcovství, odkazy v závěti atd. Cílem semináře je poskytnout základní teoretickou a zejména praktickou přípravu pro efektivní získávání zdrojů v organizacích realizujících veřejně prospěšné aktivity, zejména komunitní služby. Studenti se prostřednictvím výcviku naučí pracovat s různými typy dárců a využívat různé fundraisingové techniky. Naučí se fundraisingové aktivity plánovat a jejich efektivitu vyhodnocovat. Prostřednictvím domácí přípravy a praktických nácviků si také vyzkouší aplikovat poznatky do reality a vytvoří fundraisingový plán „šitý na míru“ konkrétní organizaci.