Fundraisingové techniky (zimní semestr, kód: UBK/KT036; UBK/KM036)

Počet kreditů: 4

Fundraising (shromažďování zdrojů) přispívá k naplňování poslání organizace a rozhoduje o míře úspěchu. Jeho úspěšnost je základem pro rozšiřování a rozvoj organizace. Pestrost zdrojů přináší nezávislost na jednom zdroji/dárci. Patří sem benefiční akce, sbírky, direct mail, opakované a pravidelné dárcovství, odkazy v závěti atd. Cílem semináře je poskytnout základní teoretickou a zejména praktickou přípravu pro efektivní získávání zdrojů v organizacích realizujících veřejně prospěšné aktivity, zejména komunitní služby. Studenti se prostřednictvím výcviku naučí pracovat s různými typy dárců a využívat různé fundraisingové techniky. Naučí se fundraisingové aktivity plánovat a jejich efektivitu vyhodnocovat. Prostřednictvím domácí přípravy a praktických nácviků si také vyzkouší aplikovat poznatky do reality a vytvoří fundraisingový plán „šitý na míru“ konkrétní organizaci.

Obsah předmětu:

  1. Úvod do fundraisingových metod
  2. Grantový fundraising
  3. Firemní fundraising
  4. Individuální fundraising
  5. Samofinancování a sociální podnikání
  6. Plánování fundraisingu

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Fundraising je jednou z možností, jak do knihoven a jiných institucí získat finanční prostředky. Téma předmětu je zajímavé. Přednášky probíhají v příjemné atmosféře a k ukončení předmětu je třeba vypracovat vlastní fundraisingový projekt.