Evropská unie (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT019; kombinovaná forma UBKKM019)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní znalosti o evropské integraci a úloze regionální politiky při plnění jednoho ze základních cílů: sociální a ekonomické koheze. Zvláštní pozornost bude věnována úloze strukturálních fondů EU při podpoře regionálního rozvoje a mechanismu unitární podpory ve vztahu k jednotlivým regionům.