Evropská unie (zimní semestr, kód: UBK/KT019; UBK/KM019)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní znalosti o evropské integraci a úloze regionální politiky při plnění jednoho ze základních cílů: sociální a ekonomické koheze. Zvláštní pozornost bude věnována úloze strukturálních fondů EU při podpoře regionálního rozvoje a mechanismu unitární podpory ve vztahu k jednotlivým regionům.

Přehled tématických modulů:

  1. Historie evropské integrace EU
  2. Institucionální uspořádání EU 
  3. Strukturální politika EU 
  4. Společná sociální a zemědělská politika EU
  5. Společná ekonomická politika a financování EU 
  6. Rozšiřování EU
  7. Multikulturní Evropa 
  8. Dotace a strukturální fondy v ČR

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip:  Výuka tohoto předmětu probíhá blokově. Téma je obsáhlé a náročné, proto nepodceňte přípravu a dobře se na zkoušku připravte.