Elektronické archivy (zimní semestr, kód: UBKVKKNP10)

Počet kreditů: 6

Cílem předmětu je získání přehledu o tvorbě a funkcích elektronických archivů a archivů elektronických tisků v oblasti vědy, techniky a medicíny. Předmět navazuje na teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti digitálních knihoven. V teoretické části objasňuje aktivity a procesy tvorby elektronických archivů. Vymezuje zásadní principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím a informačním zdrojům, včetně využití při tvorbě a využití elektronických archivů v digitálním prostředí internetu.

Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje věcnou náplň přednášky.