Diplomový seminář 2 (letní semestr, kód: UBKVKKNP20)

Počet kreditů: 2

Smyslem předmětu je pomoci studentům s výběrem tématu diplomové práce, jeho správným zpracováním a následně prezentací při obhajobě práce. Bude kladen důraz na zvládnutí typografických pravidel a pravidel pro psaní práce odborného charakteru.