Dějiny dokumentové komunikace (letní semestr, kód: UBKVKKNP29)

Počet kreditů: 6

Předmět vysvětluje podoby dokumentové komunikace od nejstaršího období do současnosti. Sleduje počátky dokumentové komunikace v prostředí starověkých civilizací a vývoj ve středověké a novověké Evropě  a vývoj v 19. a 20. století. Je popisována forma dokumentů, způsoby jejich výroby a šíření v jednotlivých obdobích. Vysvětleny jsou i procesy, které naopak šíření určitých dokumentů omezovaly, zejména cenzura.

Důraz je kladen na změny, které vedly ke skokovému zvýšení intenzity dokumentové komunikace ve společnosti, jako jsou vynález knihtisku, objev elektřiny a jejího využití ke komunikaci nebo digitalizace na konci 20. století. V návaznosti na uvedené poznatky je detailněji vyložen vývoj na začátku 21. století, zejména mohutný rozvoj digitální komunikace, využití moderní techniky pro tvorbu, podporu  a šíření klasických médií, ale také vývoj nových médií, zejména s ohledem na globální komunikační sítě (Internet) a na rozšíření osobních komunikačních zařízení schopných prezentovat i vytvářet obsah pro tzv. nová média (chytré telefony a jejich možnosti v oblasti distribuce a četby elektronických textů, zvuku a videa, využívání rozšířené reality aj.).