Čtenářství a čtenářská gramotnost (zimní semestr, kód: UBKKBP0002)

Počet kreditů: 4

Cílem výuky je seznámit studenty s koncepty čtenáře od nejstarších dob do současnosti; seznámit studenty s konceptem čtenáře jako nutné složky v procesu literární komunikace; seznámit studenty s konceptem čtenářské gramotnosti jako základní dovednosti profese knihovníka a informačního pracovníka; seznámit studenty s průvodci průzkumů čtenářů a čtení v ČR (2007, 2010, 2013).