Čtenářství a čtenářská gramotnost 1 (zimní semestr, kód: UBK/KTP05; UBK/KMK05)

Počet kreditů: 4

Seminář se zaměří na obecnou problematiku čtenářství. Ukazuje možnosti poznání specifických aspektů čtenářství podle věku, pohlaví, čtenářské zkušenosti a sociálního zázemí čtenáře. Jednotlivé etapy čtenářského věku jsou analyzovány v souvislosti s podmínkami knihoven komunitního typu.

Obsah předmětu:

 1. Uvedení do čtenářské terminologie – tradiční a nové koncepce.
 2. Předčtenářské období – čtenářské prekoncepty a čtenářská propedeutika.
 3. Malý čtenář – tvorba literárního vědomí dítěte ve škole.
 4. Prepubescentní čtenář – čtenářská exploze, kontemplace a identifikace. 
 5. Pubescentní čtenář – postoje, motivace, zájmy ve vztahu k sobě, k životu a k četbě.
 6. Adolescentní čtenář – „nově objevené“ čtenářské chování a preference.
 7. Mladý dospělý čtenář – hledání prostoru pro četbu a bytí čtenářem.
 8. Starší dospělý čtenář – objektivizovaná hodnota čtení. 
 9. Senior v roli čtenáře – bilancování čtenářské biografie.

Předmět v IS STAG

Čtenářství a čtenářská gramotnost 2 (letní semestr, kód: UBK/KTP06; UBK/KMK06)

Počet kreditů: 4

Seminář je zaměřen na problematiku čtenářské gramotnosti. Pracuje s jednotlivými složkami čtenářské gramotnosti a zabývá se rovněž čtenářskými strategiemi v jednotlivých věkových obdobích. Ukazuje možnosti jejich rozvíjení v podmínkách knihovny komunitního typu.

Obsah předmětu:

 1. Čtenářská gramotnost – vymezení termínu, roviny a složky čtenářské gramotnosti.
 2. Práce s uměleckým textem – úlohy k rozvoji čtenářské gramotnosti.
 3. Analýza výzkumů PISA a PIRLS.
 4. Čtenářské strategie mladších školáků.
 5. Čtenářské strategie starších školáků.
 6. Čtenářské strategie adolescentů.
 7. Čtenářské strategie dospělých. 
 8. Podpora čtenářské gramotnosti v knihovnách.
 9. Inovativní pedagogické programy a vyučovací metody využitelné v práci knihovníka.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Výuka předmětu probíhá převážně přednášením. Ke studiu je poskytnuta textová opora plná definic a je třeba mít zvládnutou teoretickou část této disciplíny. Ke zkoušce pak navíc odevzdáváte vypracovanou seminární práci. Náročnosti tématu odpovídá i přiměřeně těžký písemný test.