čtenářství a čtenářská gramotnost 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKTP05; kombinovaná forma UBKMK05)

Počet kreditů: 4

Seminář se zaměří na obecnou problematiku čtenářství. Ukazuje možnosti poznání specifických aspektů čtenářství podle věku, pohlaví, čtenářské zkušenosti a sociálního zázemí čtenáře. Jednotlivé etapy čtenářského věku jsou analyzovány v souvislosti s podmínkami knihoven komunitního typu.

čtenářství a čtenářská gramotnost 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKTP06; kombinovaná forma UBKMK06)

Počet kreditů: 4

SSeminář je zaměřen na problematiku čtenářské gramotnosti. Pracuje s jednotlivými složkami čtenářské gramotnosti a zabývá se rovněž čtenářskými strategiemi v jednotlivých věkových obdobích. Ukazuje možnosti jejich rozvíjení v podmínkách knihovny komunitního typu.