Bibliometrie (letní semestr, kód: UBKVKKNP19)

Počet kreditů: 6

Studenti v rámci předmětu mají zvládnout základní poznatky o bibliometrických zákonech, bibliometrických metodách, indikátorech hodnocení vědeckých publikací a z oblasti metodiky bibliometrických analýz vědy a vědních oborů jednotlivých států, včetně zdrojů obsahujících reprezentativní vzorek pro měření. V rámci pochopení smyslu, podstaty a kontinuity vývoje je zmíněn vznik a vývoj této vědní disciplíny, a také vazby na informetrii a scientometrii z důvodu častého zaměňování. Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje věcnou náplň přednášky Bibliometrie.