Autorský zákon se zaměřením na veřejné knihovny (zimní semestr, kód: UBK/KT016; UBK/KM016)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je srovnat autorský zákon v ČR a v zemích EU, mezinárodní předpisy, normy a projekty. Vymezit legislativu související s autorským zákonem a činnostmi knihoven v ČR. Na konkrétních příkladech služeb knihoven ČR aplikovat autorský zákon.

Obsah předmětu:

  1. Autorský zákon – historie
  2. Autorský zákon – obecně
  3. Knihovní tantiémy DILIE, OSA, atp.
  4. Digitalizace a autorské právo

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: V problematice autorského zákona pro veřejné knihovny je určitě dobré se orientovat. Dozvíte se, kdy můžete s dílem nakládat jako s volným, jak nakládat s autorskými právy při práci v knihovně a jaká jsou pravidla při použití díla pro vzdělávací účely. Zkouška probíhá přímo se zákonem v ruce. Pokud jste si zákon alespoň dvakrát přečetli a trochu se orientujete v nejdůležitějších paragrafech, nebudete mít s absolvováním tohoto předmětu problém.