Architektura knihoven (letní semestr, kód: denní forma UBKKT034; kombinovaná forma UBKKM034)

Počet kreditů: 4

Vývoj architektury knihoven v historickém vývoji z hlediska informační exploze. Faktory ovlivňující polohu a umístění knihovny, plánování knihovny a navrhování jejich prostor, včetně technického zařízení a vybavení knihoven typu – národní, veřejná, univerzitní a specializovaná.