Angličtina – odborné texty 3 (zimní semestr, kód: UBK/KT021; UBK/KM021)
a Angličtina – odborné texty 4 (letní semestr, kód: UBK/KT022; UBK/KM022)

Počet kreditů: 2 + 2

Ve čtvrtém semestru si studenti prohlubují práci s autentickými odbornými texty z oblasti knihovnických služeb v anglosaském světě. Jsou voleny převážně internetové časopisecké verze článků, encyklopedická hesla, anotace knihovnických novinek, ukázky z publikací zabývajících se knihovnictvím. Důraz je kladen jednak na celkové pochopení textu, na detailní porozumění vybraných pasáží, ale také na anglické/české shrnutí přečteného textu za účelem pochopení jeho obsahu. Předmět je zakončen zkouškou.

Předmět v IS STAG (Angličtina 3)

Předmět v IS STAG (Angličtina 4)

Knihovníkův tip: Jak už název předmětu napovídá, jde o odborné texty a hlavně jejich překlady. Na každou hodinu je nutná domácí příprava, tj. přečíst a přeložit zadané texty. Zkouška probíhá obdobným způsobem. Je třeba přečíst a přeložit zadaný text. Toto je jediný předmět, který vás bude provázet celým magisterským studiem a rozhodně se nevyplatí jej podcenit.