Angličtina – odborné texty 3 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT021; kombinovaná forma UBKKM021)
Angličtina – odborné texty 4 (letní semestr, kód: denní forma UBKKT022;kombinovaná forma UBKKM022)

Počet kreditů: 2 + 2

Ve čtvrtém semestru si studenti prohlubují práci s autentickými odbornými texty z oblasti knihovnických služeb v anglosaském světě. Jsou voleny převážně internetové časopisecké verze článků, encyklopedická hesla, anotace knihovnických novinek, ukázky z publikací zabývajících se knihovnictvím. Důraz je kladen jednak na celkové pochopení textu, na detailní porozumění vybraných pasáží, ale také na anglické/české shrnutí přečteného textu za účelem pochopení jeho obsahu. Předmět je zakončen zkouškou.