Počítačová typografie (letní semestr, kód: UBKKBP1053)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.