Organizace a řízení projektů 1 (zimní semestr, kód: UBKKBP0007)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu Organizace a řízení projektů 1 je formou přednášek a seminářů teoreticky seznámit studenty se základy projektového řízení s ohledem na současné světové standardy a metody. Posluchači budou seznámeni s vybranými technikami používanými při řízení projektů, budou schopni se orientovat v související terminologii a budou připraveni pro další prohlubování teoretických znalostí v oblasti projektového řízení.

Organizace a řízení projektů 2 (letní semestr, kód: UBKKBP0107)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu Organizace a řízení projektů 2 je formou přednášek a cvičení teoreticky seznámit studenty se základy projektového řízení s ohledem na současné světové standardy a metody. Posluchači budou seznámeni s vybranými technikami používanými při řízení projektů, budou schopni se orientovat v související terminologii a budou připraveni pro další prohlubování teoretických znalostí v oblasti projektového řízení. Praktická část předmětu je zaměřena na aplikaci standardu PRINCE2 do projektového řízení.