Operační systémy I (zimní semestr, kód: UBKKBPNP13)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je sjednotit zkušenosti studentů s operačními systémy a dále rozšířit na úroveň znalostí a dovedností se zaměřením na systémy Windows a Linux v nejpoužívanějších verzích.

Studenti se seznamují s pokročilou administrací v grafickém režimu, základy administrace v textovém režimu a dalšími technikami souvisejícími s instalací, udržováním a opravou systémů.