Literární komunikace (zimní semestr, kód: UBKKBP057)

Počet kreditů: 4

Kurs seznamuje s literaturou jako specifickým typem komunikace a se základními pojmy potřebnými pro popis literárního díla.