Kurz rychlého čtení (letní semestr, kód: UBKKBP010)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami čtení a jeho možného zefektivnění v mezioborovém kontextu (pedagogika, psychologie, také dalších disciplín souboru kognitivních věd, a zejména v kontextu informační vědy a knihovnické profese pracující se čtenářem a uživatelem). Kurz má teoretickou a praktickou složku umožňující i velmi výrazné zlepšení v rychlosti čtení a jeho obsahovém zpracování.