Informační politika 1 (zimní semestr, kód: UBKKBP0005)

Počet kreditů: 4

Předmět má studenty uvést do základních principů tvorby a uplatňování informační politiky ve vyspělých západních demokraciích a v ČR. Seznámit s informační politikou Evropské unie a základním přehledem legislativního rámce české státní informační politiky a jeho zahraničních ekvivalentů. Dále poukázat na národní politiku podpory vědy a výzkumu. Představit knihovní a informační spolky, jejich role při formování informační politiky a problematiku lobování.

Informační politika 2 (letní semestr, kód: UBKKBP0105)

Počet kreditů: 4

Předmět má studenty uvést do základních principů tvorby a uplatňování informační politiky ve vyspělých západních demokraciích a v ČR. Seznámit s informační politikou Evropské unie a základním přehledem legislativního rámce české státní informační politiky a jeho zahraničních ekvivalentů. Dále poukázat na národní politiku podpory vědy a výzkumu. Představit knihovní a informační spolky, jejich role při formování informační politiky a problematiku lobování.