Doplňování a zpracování knihovního fondu 1 (zimní semestr, kód: UBKKBP0004)

Počet kreditů: 6

Cílem přednášek je prezentovat základní vývoj a současný stav v oblastech získávání a budování informačních fondů, včetně jeho členění a dalších specifikací. Součástí je seznámení se s aktuálním stavem katalogizační teorie, platnými normativy a nastínění souboru poznatků důležitých pro zvládnutí vstupního zpracování dokumentů a kvalitního doplňování informačních fondů.

Obsahová náplň cvičení vychází a časově sleduje věcnou náplň přednášky Doplňování a zpracování knihovního fondu I.

Doplňování a zpracování knihovního fondu 2 (letní semestr, kód: UBKKBP0104)

Počet kreditů: 6

Cílem přednášek je zvládnout problematiku z oblasti vstupního zpracování dokumentů, konkrétně informační analýzu dokumentu, jako výchozí operaci zpracovatelských procesů v knihovnách. Základem je osvojit si metodiky odborných činnosti, včetně specifikace a výběru vhodných identifikačních a obsahových prvků, které ve formalizované struktuře transformují informace o dokumentech do knihovnicko-informačních systémů. Součástí předmětu je také typologie, metodika a pravidla tvorby vhodných studijně rozborových výstupů, které jsou součástí procesů doplňování a zpracování informačních fondů knihoven.

Obsahová náplň cvičení vychází a časově sleduje věcnou náplň přednášky Doplňování a zpracování knihovního fondu II.