Povinné předměty

Čtenářství a čtenářská gramotnost

Doplňování a zpracování knihovního fondu 1 a 2

Inforamční politika 1 a 2

Knihovnická legislativa

Novější světová litaratura

Organizace a řízení projektů 1 a 2

Knihovnická praxe 2

Povinně volitelné předměty typu PVA

Literární komunikace

Česká literatura 20. století 1

Povinně volitelné předměty typu PVB

Algoritmy a programování I

Operační systémy I

Tvorba WWW stránek I

Kurz rychlého čtení

Počítačová síť a internet

Počítačová typografie