A předměty

Angličtina – odborné texty 3 a 4

Autorský zákon se zaměřením na veřejné knihovny

Digitalizace a veřejné knihovny

Evropská unie

Manažerské techniky

Rešeršní strategie v podpoře vědy a výzkumu 1 a 2

Systemová dokumentace a paměťové instituce 1 a 2

Diplomový seminář

Marketingové techniky

Veřejná správa v ČR

B předměty

Čtenářství a čtenářská gramotnost 1 a 2

Fundraisingové techniky

Pedagogické a psychologické aspekty knihovnické profese

Pracovněprávní vztahy v knihovnách 1 a 2

Architektura knihoven

Management kultury

Němčina – odborné texty 3 a 4